Ponuka - Sauny - Finnská (parná)

Sauna v súčasnom našom ponímaní je drevená saunová kabína alebo montovaná sauna vo vopred pripravenej miestnosti, v ktorej sa vytvára tá neopakovateľná zvláštnosť tohto druhu kúpeľa.

Princíp spočíva v tom, že na dreve sa človek neopáli. Preto sa akceptuje použitie dreva aj pri nezvyčajne vysokých teplotách 60° až 100°C, ktoré sú pre saunu tak typické. Pritom vzduch musí byť dostatočne suchý, aby sa mohol pot, ktorý sa bohato vytvára na tele pri vysokej teplote, dobre a rýchlo odpariť. Toto odparovanie chladí a tak zabraňuje, aby sa pokožka príliš nezohriala. Ak sa toto „chladenie“ podporí poliatím horúcich kameňov vodou, tak sa vytvorí dodatočné horúce podráždenie, tzv. parný ráz.

Na zohriate telo nadväzuje ako druhá časť saunového procesu regulované vedomé ochladenie. Pľúca sa najrýchlejšie ochladia na čerstvom vonkajšom vzduchu, tzv. kúpeľ na studenom vzduchu. Pokožku ochladí najlepšie studená voda, niekedy sneh.

Sauna je teda striedavý kúpeľ: zohriatie v horúcom suchom teple saunovej kabíny a ochladenie čerstvým vonkajším vzduchom a studenou vodou. Osviežujúca časť ochladenia je za predpokladu postupného otužovania tela nemenej dôležitá ako upokojujúce a uvoľňujúce teplo.